Producten en diensten

Administratieve ondersteuning

Wegwerken van achterstanden
Verzorgen volledige financiële administratie
Opstellen kwartaalrapportage, jaarrekening, publicatiestukken
Controle en advies inzake boekhoudingen
Salaris administratie
Facturatie en debiteurenbeheer
Ondersteuning via Exact-oline

 

Fiscaal advies

Aangifte BTW, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing
Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures

 

Bedrijfskundig advies

Startersbegeleiding
Bepaling rechtsvorm
Begeleiding bij krediet- en subsidieaanvragen

 

Interim financieel management

Secretariële ondersteuning

Verzorgen van notulen
Verzorging correspondentie
Organiseren van congressen en evenementen